✅ محدودیت ارسال اثر :
اشخاص حقوقی (شرکت ها، موسسات و سازمان ها)👈 ده عکس، پنج فیلم کوتاه یک دقیقه ای، سه مستند پنج دقیقه ای
اشخاص حقیقی 👈 پنج عکس، سه فیلم کوتاه یک دقیقه ای، یک مستند پنج دقیقه ای

✅ واگذاری حق انتشار با حفظ و درج نام تولید کننده اثر به کمیته اجرایی رویداد در قالب ارائه توسط نهادهای عمومی و غیر انتفاعی

✅ تعهد اصیل بودن اثر و مالکیت ارائه دهنده (در صورت شکایت هر شخص یا نهادی باید فرد ارائه دهنده پاسخگو باشد و عواقب جعل اثر یا نقض حق مالکیت معنوی سایر اشخاص، صرفا به عهده ارائه دهنده اثر می باشد)

✅ تصاویر هوایی برداشت شده خلاف قوانین کشور برداشت نشده باشد و ناقض حقوق شهروندی سایرین نباشد.(در صورت شکایت هر شخص یا نهادی باید فرد ارائه دهنده پاسخگو باشد و عواقب  یا نقض قوانین هوایی و تصویربرداری کشور یا نقص حریم خصوصی یا حقوق شهروندی، صرفا به عهده ارائه دهنده اثر می باشد)

✅ محتوای ارائه شده مغایر هنجارهای اخلاقی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نباشد.

✅ ارائه دهنده اثر پس از ارسال رسمی اثر امکان پس گرفتن درخواست خود را ندارد.

✅ چنانچه یک اثر توسط دو ارائه دهنده متفاوت ارائه شود بر اساس تقدم زمانی ارسال تصمیم گیری خواهد شد.