عکس
فیلم کوتاه
فیلم مستند پنج دقیقه
در
دسته بندی های👇
1- زیبایی های ایران، طبیعت و گردشگری
2- آثار تاریخی، فرهنگی و معماری
3- مذهبی و ادیان
4- صنایع و معادن
5- بلایای طبیعی، حوادث و امدادرسانی
ارائه می شود.

چنانچع اثر تولید شده ترکیبی از موارد فوق باشد، آیتمی که حجم بیشتری دارد مبنا قرار می گیرد.