متقاضیان محترم ثبت و پلاک پهپاد می بایست پیش از اقدام، دوره فناوری پهپاد، اصول ایمنی پرواز و مقررات هوایی را گذرانده و پس از آن آزمون خلبانی پهپاد داده و دارای تاییدیه فنی باشند.

جهت سرعت در ثبت نام خواهشمند است قبل از ثبت نام تصویر مدارک ذیل را آماده نمایید:

- تصویر رنگی عکس پرسنلی
- تصویر رنگی پشت و روی کارت ملی
- تصویر صفحات اصلی شناسنامه
- تصویر گواهی عدم سوءپیشینه (کمتر از شش ماه از آن گذشته باشد)
- تصویر گواهی نامه دوره فناوری پهپاد، اصول ایمنی پرواز و مقررات هوایی
- تصویر آخرین مدرک تحصیلی یا کارت دانشجویی یا گواهی های فنی حرفه ای
- تصویر گواهینامه ها، تاییدیه ها، تقدیرنامه ها و مدارک مرتبط (در صورت وجود)
- تصویر نمای بالا و تصویر روبروی پرنده
- تصویر شماره سریال دستگاه
- تصویر شماره سریال رادیو کنترل
- تصویر اسناد و مدارک خرید پرنده یا مبایعه نامه رسمی با امضای دو شاهد
- تصویر قبض برق یا تلفن محل سکونت یا محل کار
- تصویر سند یا اجاره نامه محل سکونت یا محل کار
- تصویر خلبان/مالک به همراه پرنده و رادیو کنترل
- تصویر صفحه آخر پیش نویس مقررات بهره‌برداری از وسایل پرنده بدون سرنشين غیرنظامی امضا شده و تعهد به رعایت دستورالعمل پهپاد سازمان هواپیمایی کشوری موسوم به CAD 7506
[00:05, 2/24/2019] Hamed Saeedi: دستورالعمل جدید عملیات پهپاد مصوب سازمان هواپیمایی کشوری CAD 9002 ویرایش دوم